MTB Project Logo

Cong ty Co Phan vat lieu va xay lap PVC ME


Member Since
Jun 9, 2022
Last Visit: Jun 26, 2022
0 Points DetailsDrop down

Other Interests
PVC ME là doanh nghiệp chuyên xây dựng công trình thể thao hàng đầu Miền Nam, các dự án chúng tôi thi công xây dựng gồm có: Sân cầu lông, sân bóng bàn, sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân tennis, đường chạy điền kinh ... Chúng tôi mong muốn cùng khách hàng xây dựng lên những công trình thể thao chuẩn, chất lượng cao, từ đó giúp chủ sân đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận. #thamcaulong #thambongban #thams


Trail Favorites List

None yet. Use Favorites to save trails you want to hit.

Check-Ins

None yet. Use check-ins to keep track of trails you've done.

Where Cong ty Co Phan vat lieu Bikes

No check-ins or Favorites yet. Check in when you bike to see a map of all your Routes here.
Welcome

Join the Community! It's FREE

Already have an account? Login to close this notice.