MTB Project Logo

ky dat

mexico

Member Since
Oct 26, 2017
Last Visit: Oct 26, 2017
0 Points Details

Other Interests
TP. Đà Nẵng được dự đoán sẽ có một năm 2017 đầy sôi động với nhiều sự kiện văn hóa - kinh tế - chính trị lớn, trong đó quan trọng nhất là Diễn đàn APEC sắp diễn ra vào tháng 11 tới. “Không phải đợi đến năm 2017, khi Đà Nẵng tổ chức nhiều sự kiện thì thị trường mới khởi sắc, đà tăng trưởng này vẫn tiếp tục cho dù các sự kiện lớn rồi cũng qua đi... Cơn sốt đất ở Đà


Trail To-Do List

None yet. Use to-dos to save trails you want to hit.

Check-Ins

None yet. Use check-ins to keep track of trails you've done.

Where ky Bikes

No check-ins or to-do's yet. Check in when you bike to see a map of all your rides here.