Do not miss the left turn

Rate Photo
     Clear
  2.7 from 3 votes

Nikunj Shah
Jul 4, 2016 near Kiambu, KE
Do not miss the left turn

0 Comments

Nearby Photos

Nearby Trails

Karura Circuit

16.2 mi 26.1 km
 1 FEATURED
Nairobi, KE

Tara Path

1.9 mi 3.1 km
 2
Pumwani, KE